Wat is gronden eigenlijk?

Gronden. Je hoort het te pas en te onpas. Iedereen lijkt het wel te gebruiken en iedereen schijnt het te begrijpen. Maar wat is dat gronden nu eigenlijk precies, vroeg ik me af?  

Grounding blijkt een term uit de bio-energetica te zijn. Het betekent het stimuleren van de neerwaartse energie. Het idee erachter dat menselijke spanningen kunnen afvloeien naar de aarde, als een soort bliksem afleider .

In Soul Voice®  wordt er veel gewerkt met gronden, daarom trok het me ook aan, het is lekker aards en daar houdt ik van. Maar ik ervaar er een andere nadruk in. Gronding krijgt vooral de betekenis van jezelf ervaren in alle delen van je lichaam en alle stemmen die er, bewust en onbewust,  in jou wonen ruimte geven om zich te kunnen uiten. 

In onze cultuur, door de evolutie waar we als mensen doorheen zijn gegaan, hebben we ons massaal omhoog getrokken. Door de nadruk op denken en beheersing te leggen leven we voornamelijk in ons hoofd. We hebben ons weggetrokken uit ons buikgevoel en ons gedistantieerd van de aarde. We zijn wandelende hoofden geworden. En als je niet volledig aanwezig bent in je hele lichaam, als je niet thuis bent dan hebben invloeden van buitenaf vrij spel om binnen te dringen en je verlies je je gronding.

Signalen van ongegrond zijn oa:

– snel overprikkeld zijn,

– niet tegen harde geluiden kunnen,

– niet slapen omdat alle gesprekken van die dag door je hoofd spoken,

– gevoel van er niet zijn,

– niets voelen of juist enorm emotioneel zijn,

– over je grenzen laten gaan,

– de mening van andere mensen belangrijker vinden dan die van jezelf,

– niet tot manifestatie en actie komen.

IMG_0282
(Sounden met bomen tijdens 5 dgs workshop, de meeste gegronde levende wezens die ik ken)

Jezelf accepteren is een hele belangrijke sleutel in gronden. We willen graag anders zijn, een betere versie worden van wie we nu zijn. Maar we komen daar nooit aan. We zijn nooit tevreden, altijd onderweg. Altijd daar, niet hier. In Soul Voice gaat het niet om veranderen wie je bent, het gaat om accepteren wie je bent. ALLE stemmen die in jou wonen accepteren en de ruimte geven, niet alleen de sociaal geaccepteerde en mooie stemmen. Ook de stemmen die verstopt in de kelder liggen omdat je ze liever niet ziet.

Heling is voor de oude sjamenen het herstellen van de oorspronkelijke ziel. Ze bedoelen daarmee dat ze verloren gegane energie, kwaliteiten en zielendelen van iemand ophalen. Door allerlei oorzaken kan iemand een deel van de ziel verliezen, zeggen zij.

Ik begrijp wel wat ze bedoelen. Ze halen het uit de kelder van ons onbewuste geheugen.
Er kunnen stemmen in ons wonen die bevroren zijn geraakt. Door bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis, verlies van een dierbare, ondermijnende gebeurtenissen uit de jeugd etc. Om wat voor reden dan ook was het niet mogelijk om expressie te geven aan deze stem in die situatie toen, waardoor deze is geïmplodeerd en opgeslagen in ons lichaamsveld. Dit kan uiteindelijk tot ziektes leiden. In mijn praktijk nodigen we oa verborgen, bevroren en soms getraumatiseerde stemmen uit en geven ze ruimte om zich alsnog te laten horen. Maar ook onderdrukte en klein gehouden stemmen van je grootsheid en kwaliteiten die er niet mochten zijn om wat voor reden dan ook.
Hierdoor kunnen de lichaamseigen trillingen weer gaan stromen en raak je meer en meer belichaamd. Gronden is in deze zin ook incarneren, in het vlees komen van alle delen van wie je bent. Ook de delen die verstopt lagen in de kelder. En des te meer je volledig thuis bent in je lichaam, des te gegronder en meer beschermt ben je tegen indringend invloeden van buiten af.